Gemeentehuis Apeldoorn
Logo Apeldoorn

Adviseur geluid

maart 1992 - maart 1998
  • Opstellen of toetsen geluidsonderzoeken ten behoeve van beleidsnotities, stedenbouwkundige ontwikkelingen, bouwaanvragen, milieuvergunningen, bestemmingsplannen, projectleider geluidssaneringsprojecten
  • Afhandelen bezwaar en beroepsschriften in het kader van de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer
  • Ontwikkelen van stille wegdekken binnen de bebouwde kom, cultuurverandering (opdrachtgever – opdrachtnemerschap), denktank naar een nieuwe organisatie dienst MMO