Samen naar resultaat

Mijn paraaf staat voor kwaliteit en integraliteit.

Resultaat- en mensgericht management

Gericht op samenwerking; vakkundig en enthousiast

Van chaos naar orde

Verbeteren van organisaties

en verbinden van medewerkers

Wie is Marco van der Pol

Mijn passie ligt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het verbeteren van organisaties en het ontwikkelen van medewerkers. Ik vind het erg leuk om samen de koers te bepalen, mensen te verbinden en zorg te dragen voor de uitvoering. Ik voel mij het beste thuis op het snijvlak van politiek en ambtelijke organisatie. Door mijn kennis en ervaring ben ik een sparringpartner op niveau voor bestuurders. Mijn paraaf staat voor kwaliteit en integraliteit.

Ik ben gestart vanuit de vakinhoud en doorgegroeid naar het project-, proces-, programma- en lijnmanagement. Ik heb meer dan 25 jaar werkervaring. 9 jaar op de werkvloer en 19 jaar als (interim) manager bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. Deze werkervaring zit geheel gekoppeld aan de fysieke leefomgeving.

Ik heb mooie resultaten mogen behalen op gebied van: #VTH, #Ruimte, #Wonen, #Grondzaken, #Economie, #Mobiliteit, #Energietransitie, #Bouwen, #Milieu, #Duurzaamheid, #Klimaatadaptatie, #Recreatie en Toerisme, #Natuur, #PAS, #Ontgrondingen, #Omgevingswet, #Openbare orde en #Veiligheid.

Ik ben een resultaat- en mensgerichte manager. Mijn omgeving typeert mij als: strategisch en communicatief sterk, rustig, gericht op samenwerking, vakkundig en enthousiast. Stevige problemen ga ik niet uit de weg. Ik ben goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mijn manier van werken is project- en procesmatig, goed luisteren, koers vasthouden en aanpassen waar nodig. Ik heb een zeer goed gevoel voor ambtelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Verbeteren van organisaties en verbinden van medewerkers, daar sta ik voor.Specialismen: #interim-management, #verandermanagement, #Coachen, #Fysieke leefomgeving

MEER OVER MIJ

OPDRACHTGEVERS & ERVARINGEN

Een overzicht van de opdrachtgevers en taken die ik in het verleden en tot op heden heb gehad

AANBEVELINGEN

Aanbevelingen voor mij, gedaan door een fijne keur aan professionals met ieder een rijke achtergrond

CV

Download hier mijn CV

Heb je de nieuwe website van Marco van der Pol al gezien?