Gemeentehuis Venlo
Logo gemeente Venlo

TEAMLEIDER PARKEREN a.i.

april 2017 - juni 2018

Het team Parkeren zat midden in een transitiefase van professionalisering. Daarnaast spelde een aantal parkeerontwikkelingen en bevindt de gemeentelijke organisatie zich in een heroriëntatie op de inrichting van de netwerkorganisatie. De opdracht is om te zorgen voor rust en grip voor het team. Hierbij ben ik als verandermanager verantwoordelijk voor:

  1. Het op orde brengen van de bedrijfsvoering en verantwoording;

  2. Het opstellen en uitvoeren van een verbeter- en resultatenplan;

  3. Ontwikkelen en implementatie van een aantal beleidsvernieuwingen;

  4. Verkoop parkeergarages (vastgoed) inclusief inbedding personele gevolgen;

  5. Optimaliseren van de organisatie: vorm, taken, rollen en verantwoordelijkheden;

  6. Coachen van medewerkers gericht op samenwerking, rolvastheid, eigen verantwoordelijkheid.