Gemeentehuis Duiven en Westervoort
1 Stroom

Programmamanager Omgevingswet

maart 2019- heden

Het team Stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor zowel beleid als uitvoering op gebied van: #Mobiliteit, #Economie, #Ruimtelijke Ordening, #Duurzaamheid en Energietransitie, #Wonen, #Milieu en #Wabo.

Gorinchem staat aan de vooravond om zowel integraal als vanuit de verschillende beleidsvelden haar toekomst te bepalen. Dit doen wij (35 professionals) in nauwe samenwerking met het bestuur. Mijn opdracht is om op de korte termijn:

  1. Structuur te geven aan de verschillende strategische processen;

  2. Verder professionaliseren van het bestuurlijk ambtelijke samenspel en de bestuurlijke besluitvorming;

  3. Maken van een vlootschouw van het personeel;

  4. Soepele overgang naar de nieuwe organisatie;

  5. Verbeteren van de interne samenwerking zowel binnen het team als tussen teams;

  6. Zorgen voor continuïteit in de uitvoering;

  7. Goede oplading en verantwoording P&C-documenten.

Ik zal deze opdracht uitvoeren totdat de nieuwe manager is geworven. Verwachte invulling 1-10-2019.