Gemeentehuis Apeldoorn
Logo Apeldoorn

Projectleider Stikstof A.I.

SEPTEMBER 2020 -

Mijn opdracht is 3-ledig voor Apeldoorn en de Veluwe:

  • 1. Verminderen van de stikstof-emissies en daarmee de depositie;
  • 2. Natuurherstel;
  • 3. Uitvoering van de motie ‘Stimuleren natuur-inclusieve kringloop veehouderij’.