Provinciehuis Overijssel Zwolle
Provincie Overijssel Logo

Contractmanager rud a.i.

februari 2014 - april 2015

Binnen de provincie Overijssel zijn 2 netwerk Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD IJsselland en RUD Twente) operationeel. Als contractmanager RUD was ik vanuit de provincie Overijssel verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap naar de RUD (Jaaropdracht: jaarplan, monitoring, evaluatie VTH-taken), doorontwikkeling van de RUD (Wabo-breed, Meerjarenvisie, Evaluatie, Wet VTH, Omgevingswet) en de bevoegdhedenoverdracht van provinciale inrichtingen naar de gemeenten.