Provinciehuis Limburg
Provincie Limburg

Clustermanager vergunningen Plus a.i.

januari 2015 - april 2017

De provinciale organisatie is onderverdeeld in meerdere clusters. Voor de RUD clusters Vergunningen, Handhaving en Milieuonderzoek en Advies (MOA) heb ik als clustermanager de volgende opdracht gekregen welke bestaat uit 4 onderdelen:

  • Transitie; organisatie voorbereiden op het onderbrengen van taken en mensen bij de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s);

  • Beleidsontwikkeling; Naast de Wet VTH en de PAS zal ook de Wet natuurbescherming en Omgevingswet op een goede manier worden geïmplementeerd;

  • Bestuurlijk gevoelige dossiers; zorg dragen voor een adequate procesbegeleiding en zorgvuldige bestuurlijke afstemming en besluitvorming;

  • Dagelijkse aansturing van zowel het cluster als leiding geven aan het MT en aanspreekpunt voor de directie aangaande alle zaken m.b.t. de clusters: Vergunningen, Handhaving en MOA.

Ik zal deze opdracht uitvoeren totdat de nieuwe manager is geworven. Verwachte invulling 1-10-2019.