Gemeentehuis Nijmegen
Logo Gemeente Nijmegen

manager openbare orde en veiligheid

september 2003 - maart 2009
 • Verantwoordelijk voor de totale organisatieontwikkeling binnen de keten Openbare Ruimte
 • Eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, handhaving en het parkeerbedrijf. Ontstaan door het samenvoegen van 2 bedrijfsonderdelen uit 2 directies
 • Opzetten van een programmaorganisatie, organisatieverandering, opdracht gestuurd samenwerken (opdrachtgever-opdrachtnemer), beleidsontwikkeling, cultuurverandering en het neerzetten van gezonde bedrijfsvoering waren hierbij noodzakelijk
 

Bijzonderheden handhaving:

 • Visieontwikkeling
 • Handhaving omgevormd van sectoraal naar integraal (BOA)
 • Integriteitsaanpak
 • Samenwerking versterken tussen handhaving en vergunningverlening
 • Integrale handhaving
 • Bijdrage Integraal Veiligheidsbeleid en visie OR

Bijzonderheden vergunningen:

 • Organisatieverandering doorgevoerd naar een bureau met 4 secties  
 • Nieuwe medewerkers geworven 
 • Processen beschreven  
 • Nieuw vergunningensysteem voor parkeren en APV/bijzondere wetten ontwikkeld  
 • Begroting en producten P&C cyclus verbeterd 
 • Belangrijke resultaten behaald op gebied van deregulering en verbeteren van de dienstverlening en samenwerking tussen vergunningverlening en handhaving 

Bij parkeren (straat-, terrein- en garage parkeren): :

 • Dienstverlening verbeterd  
 • Beheer op afstand ontwikkeld  
 • Betalen met GSM ingevoerd  
 • Dynamisch verkeersmanagement ingevoerd
 • Managementinformatie verbeterd 

milieumanager

1998 - 2003
 • Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten vanuit het bureau geluid en lucht en vanuit het management mede verantwoordelijk voor het Milieubeleid in breedste zin. Opdracht was om als afdeling Milieu bij de top 3 van Nederland te behoren
 • Verrichten van veel werk in het gezond maken van dit bedrijfsonderdeel
 • Bijzonderheden: ontwikkelen van een nieuw geluidsbeleid voor Nijmegen en Nederland, duurzaamheid en het groene hert. Ervaring opgedaan met betrekking tot organisatieverandering, cultuurverandering, integriteitaanpak en de organisatie bekijken vanuit het kwaliteitsmodel INK en methode Hofstede