Provinciehuis Groningen
Logo Provincie Groningen

Docent opdrachtgeverschap
via js consultancy

december 2014 - januari 2015

Het opdrachtgeversplatvorm ODG heeft JS Consultancy benadert om het platvorm te helpen bij de rolinvulling van opdrachtgever naar de omgevingsdienst Groningen (ODG). Het platvorm bestaat uit alle bevoegd gezagen (23 gemeenten en provincie) binnen de provincie Groningen. Door middel van een incompanytraining is inhoud gegeven aan deze opdracht. Tijdens deze training kwamen alle facetten aan bod om tot een goede rolinvulling te komen.