Peter Hoeksema

Marco heeft een scherp inzicht in de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen, financiële en beleidsmatige dimensies, kenmerkend voor het opdrachtgeverschap aan een RUD. Tijdens de training kwam dit inzicht prominent naar voren in het verkennen waar deze dimensies en rollen door elkaar lopen en de impact hiervan op ons werk. Door zijn intuïtieve en geëngageerde aanpak, gaf Marco ruimte aan het groepsproces, waarbij hij op cruciale momenten de juiste vragen en voorstellen deed om ons verder te helpen. Marco wist goed in te spelen op de dynamiek binnen ons platform/met de omgevingsdienst, door zich actief in onze rol en situatie verplaatsen. Dit stimuleerde ons dan ook om, met behulp van zijn tools en tips zelf invulling te geven aan het begrip ‘opdrachtgeverschap’ en het regisseurschap dat hieruit voortvloeit verder te gaan professionaliseren. Marco wist de groep door scherpe analyses, gerichte vraagstellingen en zijn enthousiaste houding op scherp en aan het werk te zetten. Hierdoor hebben wij belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van rolopvatting/ mandaat als regisseur en status/ functie van ons platform en te ontwikkelen sturingsinstrumenten.