Henk-Jan Baakman

Marco heb ik meegemaakt als manager van een van de gemeenten die participeren in Omgevingsdienst de Vallei. Marco is opgevallen door zijn pro-actieve houding. Zo heeft hij het initiatief genomen voor het opzetten van het Opdrachtgeveroverleg, het belangrijkste coordinatiemechanisme tussen partners en Omgevingsdienst. De regiefunctionarissen van de partners komen hiermee in een gespreid bedje! Marco, bedankt hiervoor.