Sibert van der Wielen

In de jaren 2012 – 2013 heeft Marco een half jaar lang de scepter mogen zwaaien over de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijkerk. Zijn opdracht was om de overgang van mens en werk op het gebied van vergunningen en toezicht/handhaving naar de Omgevingsdienst De Vallei zo goed mogelijk te doen plaatsvinden. Daarbij bovendien de zorg voor een goede inbedding van achterblijvende mensen en taken in de organisatie van Nijkerk. Het reguliere werk moest gewoon doorgang vinden.

Marco heeft dit allemaal uitstekend gedaan. Met kennis van zaken, zowel organisatorisch, bedrijfsmatig als vaktechnisch, heeft hij de gestelde doelen bereikt. Met oog voor mens en resultaat heeft hij gezorgd voor een goede overgang van mensen en taken. Ondertussen ging hij voor goede voortgang in het lopende werk en konden verschillende specifieke (beleids-)producten tijdig worden afgeleverd:

– het klimaatbeleid Nijkerk naar CO2
– neutraal in 2035
– het Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) -2013 e.v.
– het Milieujaarverslag
– implementatie uitvoering nieuwe Drank- en horecawet
– handhavingverslag en –programma
– de verschillende producten in kader bedrijfsvoering (jaarrekening, bestuursrapportages)

Met gevoel voor politieke verhoudingen, met oog voor de belangen van mens en afdeling, steeds positief kritisch en analytisch, heeft Marco op gewaardeerde wijze de klus geklaard.