Jan van der Wal

Marco heeft bij de gemeente Venlo een goede prestatie geleverd als teamleider Parkeren. Hij heeft leiding gegeven aan de medewerkers van het team Parkeren, het functioneren van het team verbeterd en op een krachtige wijze eraan bijgedragen dat politiek beladen projecten tot een goed einde zijn gebracht. Dit heeft hij gedaan in een lastige organisatorische en politieke context.

Marco straalt positiviteit uit, brengt rust, werkt proactief aan integrale oplossingen die teamoverstijgend zijn. Marco is een professional met een duidelijke eigen mening (geen grijze muis) die hij met betrokkenen deelt. Heel waardevol om gezamenlijk tot resultaten te komen. Ik kijk met tevredenheid en plezier terug op de samenwerking.