Arie Deelen

Marco heeft ons als Omgevingsdienst geholpen bij het formuleren van onze strategische positie in het kader van de Omgevingswet, ons ambitieniveau en de doorvertaling naar de stappen om met de gemeenten in ons gebied tot een implementatieaanpak te komen.

Zijn kracht daarbij is dat hij in zijn advisering een strategisch-inhoudelijk kader met en voor ons formuleerde en van daaruit de vertaling maakt naar concrete implementatiestappen. Juist in die verbinding van strategie naar concretisering, gecombineerd met zijn kennis van de ontwikkelingen in het overheidsdomein op de verschillende bestuurlijke niveau’s (gemeenten, provincies, Rijk) maakte hem tot een waardevolle adviseur voor ons.